فروشگاه اینترنتی مستر ابزار اين امكان را برای مشتريان فراهم اورده است تا در صورت وجود هر گونه مغايرت بين سفارش و كالای دريافتی و نيز در صورت وجود هرگونه آسيب ديدگی و اشكال فنی و فيزيكی، طی ١ روز پس از دريافت كالا توسط مشتريان مراتب را با پشتیبانی فروشگاه از طريق تماس با ما در ميان گذاشته و اقدامات لازم جهت برگشت كالا هماهنگ شود.

اين مهم در صورتي كه موارد ذيل رعايت شود امكان پذير است:

.باز نشدن پلمپ دستگاه
.استفاده نكردن از دستگاه
.مخدوش نشدن بسته بندی و خود دستگاه
.مخدوش نشدن سريال دستگاه

پس از هماهنگی و دريافت كالای مرجوعی توسط فروشگاه، در صورت تاييد كارشناسان به جهت رعايت موارد مذكور و عدم وجود مغايرت بين كالای دريافتی و ارسالی، مبلغ كالا طی ٢ روز به مشتريان مرجوع خواهد شد.